وردپرس

پست های اینستاگرام

سوالات متداول

پاسخ به سوالات متداول شما در مجله بیت

یک وب سایت آنلاین که محتوای علمی و فناورانه در آن قرار می گیرد

یک قسمت از مجموعه وب سایت بیت است که به عنوان یک مجله فناورانه فعالیت می کند

بله ؛ مجله ؛ ماهانه یک نسخه آفلاین به صورت PDF را در زمینه های مختلف منتشر می کند.

مجله یا گاه‌نامه گونه‌ای کتابچهٔ دوره‌ای است که با چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعهٔ اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها دربارهٔ پیشرفت‌های جاری در یک حوزهٔ علمی خاص می‌پردازد. مقالهٔ علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می‌شود که پژوهش را انجام داده‌اند.

مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می‌شود که به‌طور منظم و با فاصلهٔ انتشار مرتب و زیر شمارهٔ ردیف و دوره و تاریخ معین در زمینه‌های گوناگون (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها) بیش از دو بار در سال منتشر شود و در تهیهٔ مطالب آن بیشتر از یک نفر مشارکت داشته باشد و نیز دارای بیشتر از یک مقاله باشد.

به مجله ای که محتوای علمی و فناورانه در آن قرار می گیرد.

به مجله ای که به صورت آنلاین و بر بستر اینترنت وجود دارند می گویند