وصیت نامه شهید رضا نادری

وصیت نامه شهید رضا نادری پور یکی از رزمندگان عملیات مرصاد که شهید شده است. وصیت نامه شهید رضا نادری بسم الله الرحمن الرحیم پروردگارا، نمیدانم چه شده است! قلب خود را سیاه میبینم و چشم خود را خشک از اشک. میخواهم ناله و فغان خود را بلند کنم و دل را آینه معرفت و …

وصیت نامه شهید رضا نادری ادامه »