سخنان شهید احمد کاظمی

خاطرات شهید احمد کاظمی

خاطرات شهید احمد کاظمی ما امروز خاطرات شهید احمد کاظمی را در این پست برای شما جمع آوری کرده ایم آخرین عهدنامه احمد کاظمی با رزمندگان سپاه سلام بر شهیدان راه خدا. سلام بر دلیر مردان و شیران روز و زاهدان شب. سلام بر شهدای خطه شجاعان، مردان ایثار، مجاهدان راه خدا و یادگارام دفاع …

خاطرات شهید احمد کاظمی ادامه »